Home » مادران و دختران by مهشید امیرشاهی
مادران و دختران مهشید امیرشاهی

مادران و دختران

مهشید امیرشاهی

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

شاهزاده می‌گفت: «تا وقتی این همه از آحاد مردم بی‌خط و جاهلند، از حقوق و آزادی چه می‌فه‌مند؟ باید مدرسه ساخت، باید عالم ساخت تا قدر مشروطه دانسته بشه وگرنه همه زحمات آب در هاون کوبیدنه.» و بیش از هر طبقه‌ای روحانیون را مسئول بی‌علمی ملت می‌دانست.برگرفته از جلد اول کتاب مادران و دختران «عروسی عباس خان» نوشته مهشید امیرشاهی