Home » Toponymie van Sint-Margriet Houtem by Paul Kempeneers
Toponymie van Sint-Margriet Houtem Paul Kempeneers

Toponymie van Sint-Margriet Houtem

Paul Kempeneers

Published September 1st 2006
ISBN :
Paperback
128 pages
Enter the sum

 About the Book 

De Toponymie van Sint-Margriet Houtem verscheen als 3e nummer van het tijdschrift Oost-Brabant 2006. Monument op militair kerkhof van Sint-Margriet Houtem Het werd een dik nummer van 128 bladzijden, ook verkrijgbaar als aparte overdruk. Dit werk vanMoreDe Toponymie van Sint-Margriet Houtem verscheen als 3e nummer van het tijdschrift Oost-Brabant 2006. Monument op militair kerkhof van Sint-Margriet Houtem Het werd een dik nummer van 128 bladzijden, ook verkrijgbaar als aparte overdruk. Dit werk van dr. P. Kempeneers is meer dan een verzameling plaatsnamen. Zoals de ondertitel zegt, is het een toponymisch-geschiedkundige studie. Zoals in zijn andere toponymische werken bespreekt de schrijver de plaatsnamen in rubrieken.Vooreerst wordt Houtem gesitueerd ten opzichte van zijn buurgemeenten en als deel van de stad Tienen. Vervolgens komen de nederzettingsnamen aan bod. Houtem of de woning in het hoogstammig bos is betrekkelijk jong. Veel ouder is de benaming van het gehucht IJzeren, dit is de nederzetting aan de Isara, de voorhistorische naam van de huidige Genovevabeek. IJzeren verwijst naar een zeer vroege bewoning, vele honderden jaren voor de geboorte van Christus. De Bellaard en de Mortel rond 1860 In de volgende hoofdstukken besteedt de auteur aandacht aan de waterlopen en het reliëf van Houtem, aan de bossen, de namen voor gras- en akkerlanden, de kerkelijke en burgerlijke gebouwen, de namen voor wegen en voetpaden.Deze namen dragen soms een boeiende geschiedenis met zich mee. Rechts van het altaar in de Sint-Margrietkerk ligt een merkwaardige grafsteen, wellicht de meest cynische van ons land. De oude bewoner van het Schelkenshof was kanselier Jan van Houtem, een man van macht en aanzien in half Europa rond 1500. Kempeneers ontcijfert voor ons de Latijnse tekst rondom de steen. De in ongenade gevallen kanselier bekijkt zichzelf, nu hij daar dood ligt, ontdaan van al zijn luister.De toponymie van Sint-Margriet Houtem is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in een voor iedereen begrijpelijke taal. Het boek is verlucht met verscheidene fotos en kadastrale kaarten van het grondgebied rond 1860.